Τρίτη

Σε λίγες ημέρες .....

Ετοιμάζουμε μια ομαδοποίηση των σελίδων μας, στο HellasMagazine, σύμφωνα με την συχνότητα της ενημέρωσης στην κάθε σελίδα μας. Έτσι λοιπόν έχουμε την παρακάτω ταξινόμηση.

1ον. Την Ημερήσια Ενημέρωση.
2ον. Την Εβδομαδιαία Ενημέρωση.
3ον. Την Δεκαπενθήμερη Ενημέρωση.
4ον. Την Μηνιαία Ενημέρωση.
5ον. Την Περιοδική Ενημέρωση.
6ον. Την Ένθετη Ενημέρωση.

Σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουμε με νεώτερα.

Ποιοι μας τιμούν και που...